Splošni pogoji uporabe strani

SPLOŠNO

Splošni pogoji spletne strani so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno stranjo upravlja PALČNIK MIHAELA – VIŠJA FIZIOTERAPEVTKA, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 5 , 3230 Šentjur. Zaradi različnih tehničnih razlogov sta poslovanje ali dostop do spletne trgovine včasih v kratkih intervalih onemogočena (1% ali manj razpoložljivosti), saj potekajo vzdrževanja spletne strani.  Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj spletne strani je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost.  Poskrbimo, da so vse zahteve dosežene in jih tudi presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.  Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.  Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot posameznika: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov, itd.  Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo. Vaših osebnih podatkov ne zbiramo, razen v primeru, ko nam vi to omogočite oz. v to privolite. Če se spremenijo vaši osebni podatki, vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-poštni naslov.  Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Več na: Obvetilo o zasebnosti: http://fizioterapija-palcnik.si/privacy/

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih PALČNIK MIHAELA – VIŠJA FIZIOTERAPEVTKA, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 5 , 3230 Šentjur zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov.

O piškotkih
Kaj so piškotki in zakaj so potrebni? Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku.  Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev.  S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine.  Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

VARNOST

Vsi podatki, ki nam jih posredujete, so zakodirani s pomočjo tehnologije za šifriranje podatkov SSL. Postopek šifriranja podatkov omogoča, da osebnih podatkov ni mogoče prestreči. Osebni podatki se v kodirani obliki prenesejo z vašega računalnika in se ne shranjujejo na strežniku ponudnika. Če želite preveriti, ali je vaš brskalnik med plačevanjem v varnem načinu, poiščite ikono ključavnice v spodnjem kotu ali na koncu vrstice z naslovom v brskalniku.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani. Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo.  Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.  Prav tako ne odgovarjamo uporabnikom za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi tehničnih težav, oziroma zaradi nezmožnosti dostopa do spletne strani ali nezmožnosti uporabe informacij, ki se nahajajo ali izhajajo iz spletne strani.

Na tej spletni strani so tudi povezave na druge spletne strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in ažuriranje teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.

REŠEVANJE SPOROV

V kolikor stranki spora ne moreta rešiti preko pritožbe, z medsebojnim sporazumevanjem, je za spore pristojno sodišče ustrezne pristojnosti v Celju.
V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) PALČNIK MIHAELA – VIŠJA FIZIOTERAPEVTKA, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 5 , 3230 Šentjur ne priznava pristojnosti izvajalcev IRPS za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom. Pritožbo lahko kupec vloži tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna tukaj.

 

57. IN 58. ČLEN ZAKONA O PACIENTOVIH PRAVICAH (URADNI LIST RS, ŠT. 55/17)

 

57. člen

(pristojna oseba)

(1) Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti mora določiti osebo, ki je pristojna za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: prva zahteva), pri čemer lahko določi tudi več oseb glede na vsebino zahteve in potrebo po nemotenem zagotavljanju obravnave zahtev (v nadaljnjem besedilu: pristojna oseba).

(2) Če je prva zahteva vložena zoper pristojno osebo, izvajalec zdravstvene dejavnosti za konkretni primer določi namestnika.

(3) Če izvajalec zdravstvene dejavnosti ne določi drugače, je pristojna oseba direktor.

(4) Če je izvajalec zdravstvene dejavnosti zasebnik posameznik, se pristojna oseba določi izmed oseb z znanji s področja, ki ga zasebnik opravlja in ki pri njem ni zaposlena. Prva obravnava kršitve pacientovih pravic se lahko opravi tudi pred zasebnikom posameznikom ali drugo pristojno osebo, ki je pri njem zaposlena, če pacient s tem soglaša.

58. člen

(obvezne objave)

Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti ima na vidnem mestu v čakalnici na primarni ravni in v specialistični ambulantni dejavnosti oziroma ob vhodu na oddelek ali običajnem oglasnem mestu bolnišnice objavljeno:

–        osebno ime pristojne osebe, njeno telefonsko številko in delovno mesto, kjer se prva zahteva lahko vloži ustno,

–        podatke o načinu vložitve prve zahteve in času sprejema prve zahteve pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti,

–        osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in podatke o uradnih urah najbližjega zastopnika ter obvestilo o možnosti zastopanja ali druge pomoči s strani zastopnika.

57. in 58. člen  Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/17)

 

PODATKI O PODJETJU

PALČNIK MIHAELA – VIŠJA FIZIOTERAPEVTKA, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 5 , 3230 Šentjur